Find Your New Lane

СТРОИМ ЗАЩОТО ГО МОЖЕМ!

Винаги се стремим към коректно и точно изпълнение в рамките на договорен обхват, бюджет и срок. Към днешна дата професионалното портфолио на компанията се състои от над 30 завършени обекта, с обща разгъната застроена площ около 350 000 м2.

гр.София,бул.“П.К.Яворов“ №44


гр. София ,ул.“Софроний Врачански “ № 143


гр. София ,р-н Оборище, ул.“Хр. Ковачев“ №22


гр.Пловдив, ул.“Ихтимански проход“ № 3


гр.София,ул.”Беласица”№9


гр. София ,ул.“Странджа“ № 126


гр. София, кв.Бояна


гр.Смолян, кв.Невястата, ул.Чан 4


гр.Смолян, кв.Невястата, ул.Евредика 27